Vyberte téma, které Vás zajímá

Zveřejnil byste lekářskou zprávu?

Ano, nemám s tím problém.
Lékařská zpráva

Léčil jste se někdy se závislosti na návykových látkách (alkohol, drogy, kouření)?

Ne.

Užíváte pravidelně nějaké léky? (Případně na co?)

Nikoli.

Prodělal jste závažnější choroby/operace/úrazy?

Nic zvláštního.

Trpíte nějakou závažnější nemocí?

Diabetes mellitus 2. typu na dietě, glykemie 3,61. Neodešla.