Vyberte téma, které Vás zajímá

Měl by být prezident postižitelný, pokud se mu prokáže lež, přestupek či trestný čin?

Ne. Je obvyklé, že prezidenti jsou na základě Ústavy v době výkonu mandátu trestně nepostižitelní. Po skončení mandátu prezidenta stíhat lze – a věřím, že takovou hlavu státu by lidé znovu nezvolili.  V případě hrubého porušení ústavnosti či velezrady pak může prezidenta odvolat Ústavní soud na základě ústavní žaloby obou komor parlamentu.

Měly by být státní vyznamenání udělovány i populárním umělcům a osobnostem byznysu?

Ano. Proč ne? Tak je tomu všude ve světě. Výběr osobností pak vypovídá o osobě samotného prezidenta.

Měly by se dodržovat ústavní zvyklosti, nebo jste pro kreativní výklad ústavy?

Ano. Ústavní zvyklosti, tedy duch ústavy a dobré mravy patří k ústavnosti.

Je správné, že je prezident volen přímo občany? Neměla by se vrátit nepřímá volba?

Byl jsem proti přímé volbě a po čtyřech dosavadních letech praxe se potvrdily mé pochybnosti. Přímá volba u nás neměla tradici a jsme parlamentní, nikoli prezidentskou či poloprezidentskou republikou. Ale Ústavu bych neotvíral, lidé si na přímou volbu zvykli.

Budete automaticky jmenovat profesory, které vám univerzity navrhnou?

V zásadě ano. Jde o výraz akademické svobody, do níž politická moc nemá zasahovat.

Chtěl byste využít své případné autority coby prezident a podpořit některé zákony? Které byste naopak vetoval?

Rozhodně bych se zajímal o zákony, které přímo ovlivňují život lidí, jako jsou zdravotní, sociální a penzijní systém, ale také o spravedlnost, bezpečnost a obranu, kde má prezident ústavní kompetence. Vetoval bych zákony, které bych považoval za protiústavní, či poškozující práva a zájmy lidí.

Prohluboval byste vztahy s Ruskem a Čínou, nebo spíše s USA a EU?

S USA a EU. Vůči Číně a Rusku bych nastavil korektní vztahy a byl bych k nim asertivní.

Jakým směrem byste se snažil vést Českou zahraniční politiku? Měla by být podřízena rozhodnutím vlády?

Vláda je z Ústavy odpovědná za zahraniční politiku. Prezident by s ní neměl být v rozporu. Má však významné výlučné kompetence: reprezentuje stát, jmenuje velvyslance, sjednává mezinárodní smlouvy. S vládou bych se dohodl na udržení západního kursu, obraně lidských práv ve světě a efektivní ekonomické diplomacii.

Které nejdůležitější kroky byste chtěl stihnout během prvních 100 dní ve funkci?

Cesta na Slovensko, pak k dalším sousedům, pak Brusel a spojenci. Úspěšné moderování rozhovorů o většinové vládě bez podpory KSČM a SPD. Zahájení veřejné debaty o rozvoji demokracie, udržení západního kursu, obraně svobody, práv občanů a vládě práva. Diskuze s vládou a Parlamentem o „prezidentských smlouvách“ Dublin IV a Fiskálním paktu. Nastavení fungování Kanceláře prezidenta.

Jmenoval byste vládu, jejíž člen by byl trestně stíhán?

Nejmenoval bych příslušného ministra ani premiéra, který by byl trestně stíhán.

Jmenoval byste vládu, v níž by byli i členové SPD?

Ne. Rovněž jako o řádek výše.

Jmenoval byste vládu, v níž by byli i členové KSČM?

Ne. Ani bych nejmenoval premiéra, který by se bez hlasů KSČM neobešel, pokud by byla jako nyní jiná možnost.

Plánujete využít pravomoc vyhlásit amnestii nebo udělovat prezidentskou milost? Podle jakých kritérií? Udělil byste milost i někomu odsouzenému za vraždu?
Amnestii, mj. jako kontrasignovanou pravomoc jen ve spolupráci s premiérem a ministrem spravedlnosti. Milost jen z humanitárních a zdravotních důvodů. Rozhodně bych nepustil zdravého vraha.